OM SIØ

Blåvandshuk Revyen “Sand i Øjet” er en amatørrevy med sit udspring i den gamle Blåvandshuk Kommune. Revyen har eksisteret siden 1978!

Tidligere stod SUPRA bag revyen, men SUPRA har valgt at nedlægge sig selv og en ny forening med navnet “Sand i Øjet”, står nu bag revyen. Ønsker du at blive medlem og dermed støtte foreningen, kan du skrive til os ved at benytte kontaktformularen. Det koster kun kr. 100,-

Foreningens organisation fremgår under billederne.

SAND I ØJETS BESTYRELSE:

    Formand: Rikke Kausing, Tlf.: 6017 8405, Mail: prikkek@gmail.com
    Næstformand: Steven McKay Boyle
    Kasserer: Rebecca Elkjær Jakobsen
    Suppleant: Jeppe Vinther

Udover bestyrelsen, deltager en lang række frivillige i forskellige udvalg og i foreningsarbejdet.