GENERALFORSAMLING

Foreningen Sand i Øjet afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 5. september 2023 kl. 19.00 i caféen i SportsPark Blåvandshuk.

Dagsorden ifølge vedtægter §5

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens/formandens beretning
  • Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
  • Indkomne forslag
  • Valg i henhold til §6
    • Lige år er 2 bestyrelsesmedlemmer på valg og 1 medlem er på valg ulige år
  • Valg af 1 bestyrelsessuppleant
  • Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  • Evt.